Práce na centrále
.

Pro centrálu v Praze hledáme:

a v Brně nám chybí: